SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

estetyzm

dopuszczalne w grach (i)

estetyzm

pogląd przyznający wartościom estetycznym naczelne miejsce; ocenianie dzieł sztuki bez względu na ich wartość społeczną; lubowanie się w sztuce i ocenianie wszystkiego tylko ze względu na wartość estetyczną


KOMENTARZE

(brak)