SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

etatyzm

dopuszczalne w grach (i)

etatyzm

prowadzenie przez państwo kapitalistyczne działalności gospodarczej przy pomocy przedsiębiorstw państwowych


KOMENTARZE

~gosc # 2003-03-18

jeden z kierunków polityki gospodarczej państwa, polegający na przejmowaniu istniejących, z reguły prywatnych przedsiębiorstw w całości lub ich tworzeniu przez kapitał państwowy od podstaw, lub też udział w tworzeniu przedsiębiorstw-spółek o kapitale mieszanym - prywatno-państwowym.