SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

etiopka

dopuszczalne w grach (i)

etiopka

1. gatunek etiopskiego ptaka z podrodziny kaczek;
2. etiopka jednopręga, etiopka trójpręga - afrykańskie gatunki ryb z gromady promieniopłetwych

-

Etiopka

niedopuszczalne w grach (i)

Etiopka

obywatelka Etiopii


KOMENTARZE

micking # 2005-10-15

etiopka - ptak blaszkodzioby z rodziny kaczkowatych, zamieszkujący wyżynne, trawiaste tereny Etiopii we wschodniej Afryce

http://portalwiedzy.onet.pl/92612,,,,Etiopka,haslo.html