SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

euroczek

dopuszczalne w grach (i)

euroczek

czek na okaziciela, akceptowany jako środek płatniczy w wielu punktach handlowych i usługowych Europy


KOMENTARZE

(brak)