SJP
SŁOWNIK SJP

eurosierota

dopuszczalne w grach (i)

eurosierota

dziecko, którego rodzice wyjechali za granicę, zwykle w celu podjęcia pracy zarobkowej


KOMENTARZE:

~gosc # 2015-03-21

dziecko wychowane przez dziadków, bo ich rodzicie wyjechali za granicę po pieniądze

~gosc # 2015-03-21

skutek migracji jednego lub obojga rodziców, w wyniku którego dzieci pozostają najczęściej pod opieką drugiego współmałżonka, dziadków, dalszej rodziny, a nawet same.