SJP
SŁOWNIK SJP

X

eurytmią

dopuszczalne w grach (i)

eurytmia

1. zgodność ruchów tanecznych z rytmem muzycznym
2. dział poetyki, zajmujący się harmonicznym układem rytmu w poezji i prozie


KOMENTARZE:

(brak)