SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

eurytmia

dopuszczalne w grach (i)

eurytmia

1. zgodność ruchów tanecznych z rytmem muzycznym
2. dział poetyki, zajmujący się harmonicznym układem rytmu w poezji i prozie


KOMENTARZE

(brak)