SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

fabulacja

dopuszczalne w grach (i)

fabulacja

fantazjowanie na temat rzekomych wydarzeń w przeszłości i własnego w nich udziału


KOMENTARZE

garson # 2003-09-22

2. [literatura] wprowadzenie do opisu lub opowiadania elementów fikcyjnych, czerpanych z fantazji