SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

fajer

dopuszczalne w grach (i)

fajer

w gwarze miejskiej: wigor, zapał, energia, werwa, animusz


KOMENTARZE

consolamentum # 2010-01-17

Fajerka, nazywana też fajerą - metalowa obręcz na palenisku, pozwalająca poprzez zdjęcie pewnej liczby fajerek (fajer) lub położenie na otworze palenisk, regulować temperaturę podgrzewanego naczynia bez dokładania opału lub duszenia płomienia.
Fajer to dopełniacz liczby mnogiej słowa fajera.