SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

faktoring

dopuszczalne w grach (i)

faktoring

specjalistyczne pośrednictwo handlowe, w którym instytucja finansowa (faktor) nabywa wierzytelności bieżące przedsiębiorstwa (faktoranta), dzięki czemu otrzymuje ono należną zapłatę (pomniejszoną o prowizję) jeszcze przed terminem płatności faktury


KOMENTARZE

(brak)