SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

falami

dopuszczalne w grach (i)

fala

1. wzniesienie wody powstałe głównie wskutek działania wiatru
2. rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie, przenoszące energię
3. potocznie o zjawisku regularnie powtarzającym się


KOMENTARZE

(brak)