SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

farmakoterapia

dopuszczalne w grach (i)

farmakoterapia

1. dział farmakologii zajmujący się praktycznymi wskazaniami do stosowania leków i ich dawkowania
2. leczenie chorób za pomocą leków


KOMENTARZE

(brak)