SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

felc

dopuszczalne w grach (i)

felc

falc;
1. pasek papierowy lub płócienny łączący okładkę z książką;
2. połączenie dwóch blach przez zwinięcie ich brzegów;
3. nacięcie w kamieniu lub drewnie


KOMENTARZE

doppler # 2010-03-16

również oznacza to wycięcie w panelu drewnianym lub płytowym na łączenie z innym panelaem

~gosc # 2012-06-25

Rura może być też z felcem wzdłużnym. Rura spiro w wentylacji.

~gosc # 2014-09-10

"Na szmelc rzuciliśmy swój życia felc". :)

~gosc # 2019-06-28

W książce „Pszczolarz litewski” (1892) słowo „felce” oznacza rowki na ramki