SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

fenole

dopuszczalne w grach (i)

fenole

grupa aromatycznych związków organicznych, zawierających jedną lub więcej grup wodorotlenowych związanych z atomami węgla znajdującymi się w pierścieniu

-

fenole

dopuszczalne w grach (i)

fenol

związek organiczny, wodorotlenowa pochodna benzenu, krystaliczna, bezbarwna substancja o swoistym zapachu, działająca bakteriobójczo; benzenol, kwas karbolowy, hydroksybenzen


KOMENTARZE

(brak)