SJP
SŁOWNIK SJP

X

floto

dopuszczalne w grach (i)

flota

1. ogół okrętów wojennych i statków handlowych jakiegoś państwa;
2. potocznie o pieniądzach, gotówce; kasa, sałata, zielone, mamona;
3. środowiskowo: pojazdy używany w działalności przedsiębiorstwa


KOMENTARZE:

(brak)