SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

fluktuacja

dopuszczalne w grach (i)

fluktuacja

1. zmienność w nasileniu procesów, zjawisk, odchylenia od stanu równowagi, od normy; płynność, niestałość, wahania
2. przypadkowe odchylenie wartości dowolnych wielkości fizycznych (np. temperatury, gęstości, prądu elektrycznego) od ich wartości średnich


KOMENTARZE

~gosc # 2015-05-25

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi - przemieszczanie się pracowników, a dokładniej ich przychodzenie i odchodzenie z pracy w określonym czasie.

~gosc # 2016-04-09

to o czym piszesz to prawdopodobnie rotacja pracowników :)

~gosc # 2019-12-26

Fluktuacja kadr to odchodzenie ludzi z pracy i przyjmowanie na ich miejsce nowych.

rotassator # 2023-06-09

Fluktuacja kadr: definicja
Fluktuacja (płynność) kadr to proces przemieszczania się pracowników między firmami lub w strukturach danej organizacji. Zjawiska wchodzące w skład fluktuacji to między innymi zwalnianie pracowników, rezygnacja z pracy, rekrutacja nowych podwładnych.