SJP
SŁOWNIK SJP

X

fotochromatyczny

dopuszczalne w grach (i)

fotochromatyczny

o rodzaju szkła: światłoczuły, ciemniejący pod wpływem światła; fotochromowy


KOMENTARZE

pb88 # 2009-10-12

Fotochromia - zjawisko odwracalnej zmiany barwy związku chemicznego pod wpływem promieniowania o różnej długości fali