SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

fragmentaryzm

dopuszczalne w grach (i)

fragmentaryzm

rzadko: nieobejmowanie całości; wycinkowość, ułamkowość, połowiczność, pobieżność, migawkowość, ogólnikowość, niekompletność, niepełność, fragmentaryczność


KOMENTARZE

(brak)