SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

franchisobiorca

dopuszczalne w grach (i)

franchisobiorca

biorca franczyzowego systemu współpracy gospodarczej, strona umowy franczyzy uzyskująca prawo i przyjmująca obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z koncepcją franczyzodawcy, jednak działająca we własnym imieniu i na własny rachunek; franchisebiorca, franczyzobiorca, franchisingobiorca, beneficjariusz, franczyzant, uczestnik sieci franchisingowej


KOMENTARZE

jaca555 # 2006-12-29

To słowo rox.