SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

franciszkanizm

dopuszczalne w grach (i)

franciszkanizm

nurt filozoficzny opierający się na postawie chrześcijańskiej propagowanej przez św. Franciszka


KOMENTARZE

(brak)