SJP
SŁOWNIK SJP

X

fraza

dopuszczalne w grach (i)

fraza

1. fragment utworu muzycznego;
2. jednostka frazeologiczna mająca postać zdania


KOMENTARZE:

~gosc # 2012-02-15

Fraza to zespół wyrazowy złożony z członów nominalnych i werbalnych, mający postać zdania. Frazy proste mają postać zdania pojedynczego, np. burza huczy, sztandary łopoczą na wietrze; serce boli, frazy bardziej złożone mogą przybierać postać zdań złożonych, np. nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Należy jednak odróżnić pojęcie frazy i pojęcie zdania. Każda fraza ma formę zdania, ale nie każde zdanie jest frazą. Zdanie jest pojęciem szer­szym niż fraza. Do frazeologii zaliczamy tylko takie zdania, które mają charakter mniej lub więcej utarty, są często powtarzane w tej samej formie i w tym samym porządku wyrazowym. Do fraz należą więc wszelkiego rodzaju przysłowia, sentencje, maksymy, powiedzenia i po­rzekadła. (Stanisław Skorupka Słownik frazeologiczny języka polskiego Wstęp) p też frazeologiczny