SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

g

niedopuszczalne w grach (i)

g

1. jedna z liter polskiego alfabetu
2. tylnojęzykowa, dźwięczna spółgłoska
3. piąty dźwięk skali diatonicznej liczonej od c; w skali solmizacyjnej: sol
4. skrót od: gram (czytany jako całe, odmienne wyrażenie)

-

G

niedopuszczalne w grach (i)

G

gram-siła (jednostka siły równa jednemu gramowi)

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE

mirnal # 2014-07-23

*[...] literę G w wyrazach pochodzących od skrótowców oddaje się w piśmie jako „ge”, natomiast w wymowie — jako „gie”. Od skrótowców PGR, GS, KGB tworzymy więc słowa pegeerowski, pegeerowiec, geesowski, kagebowiec, wymawiane z miękkim „gie” („pegieerowski”, „pegieerowiec”, „gieesowski”, „kagiebowiec”). *Głoska g kiedyś była miękka, lecz tej miękkości nie zaznacza się, ani nie zaznaczało, w piśmie. Choć mówiło się (a czasem wciąż się mówi) „gieografia”, „gienerał”, „inteligiencja”, „ewangielia”, to zawsze pisało się (i pisze się) geografia, generał, inteligencja, ewangelia. Dlatego, choć mówimy „pegieerowiec”, to piszemy wyłącznie pegeerowiec.*

RJP 2002 r.

Zatem wymowa 'gie' czy 'ge' to problem ciągle naszego języka, nie problem języka obcego.

~gosc # 2015-11-23

Według mnie raczej 'gie' a nie 'ge'