SJP
SŁOWNIK SJP

X

galop

dopuszczalne w grach (i)

galop

1. skoczny taniec o parzystym metrum, szczególnie popularny w XIX wieku;
2. muzyka do tego tańca

galop

dopuszczalne w grach (i)

galop

1. szybki bieg (między kłusem i cwałem) niektórych ssaków (np. konia, wielbłąda), w którym następuje równoczesne oderwanie wszystkich czterech kończyn od ziemi;
2. potocznie: szybki bieg człowieka


KOMENTARZE:

koalar # 2005-07-08

Do podziałki.