SJP
SŁOWNIK SJP

gdzieś indziej

dopuszczalne w grach (każdy człon) (i)

gdzieś indziej

zwrot oznaczający miejsce inne niż wcześniej wskazane; w innym miejscu, gdzie indziej


KOMENTARZE:

~gosc # 2012-10-22

to jest błąd! jest tylko "gdzie indziej":
Cytat za http://www.fil.us.edu.pl/ijp/poradnia
"Wyraz indziej występuje w polszczyźnie tylko w połączeniach gdzie indziej, kiedy indziej, nigdzie indziej i tylko takie pary są poprawne. Tymczasem łącząc w parę *gdzieś indziej popełniamy swoisty błąd nadmiaru wyrażonej informacji, zwany pleonazmem, ponieważ już samo gdzieś znaczy tyle co ‘w miejscu nieokreślonym’, więc nie ma powodu, by ów sens oddawać problematycznym połączeniem. Zatem albo tylko gdzieś, albo gdzie indziej."

~gosc # 2012-10-22

najwidoczniej nie jest to tak oczywiste, jak wydaje się pani Loewe, skoro konstrukcję tę znaleźć możńa między innymi w słownikach Szymczaka, Bralczyka, Dubisza i Bańki.

mirnal # 2012-10-23

Mawia się "znajdź kogoś innego", to może też powinno być "znajdź kogo innego", bowiem "inny" to chyba odpowiednik "indziej"? "Zrób coś!" czy "zrób co innego!". A "zrób coś innego!" - niepoprawnie?