SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

gdzież tam

dopuszczalne w grach (każdy człon) (i)

gdzież tam

zwrot informujący, że mówiący nie zgadza się z tym, co zostało powiedziane; gdzie tam


KOMENTARZE

(brak)