SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

generalizacja

dopuszczalne w grach (i)

generalizacja

książkowo: poszerzenie pewnego twierdzenia, prawa, zasady itp. na większy zakres zjawisk; uogólnienie


KOMENTARZE

~gosc # 2009-08-24

Rozszerzenie zakresu czegoś. Na przykład generalizacja problemu może doprowadzić, że zastępczo zamiast żywić nienawiść do nazistów żywimy ją do wszystkich Niemców żyjących aktualnie.

~gosc # 2012-10-27

Generalizacja mapy- polega między innymi na przedstawieniu jedynie najważniejszych obiektów, a uproszczeniu szczegółów uznanych za mniej ważne. Podczas generalizowania mapy uproszczeniu ulega też siatka kartograficzna, gdyż zbyt częste oczka siatki utrudniałyby odczytanie treści mapy.