SJP
SŁOWNIK SJP

globalizacja

dopuszczalne w grach (i)

globalizacja

proces zwiększania się współzależności i podobieństw między różnymi krajami całego świata, wynikający z postępu technicznego w zakresie transportu towarów, przepływu ludzi i kapitału, wymiany informacji


KOMENTARZE:

~gosc # 2005-03-25

globalizacja (ang. globalization, z łac. globus - kula, bryła)
=> tendencja we współczesnej cywilizacji, polegająca na traktowaniu świata jako całości dostępnej wszystkim dzięki nowoczesnym wynalazkom technologicznym, zwłaszcza tym, które służą komunikacji międzyludzkiej (np. komputer, Internet, radio, telewizja, lotnictwo itp.), z czym związane jest powszechne, ogólnoświatowe zespolenie polityki społecznej, gospodarczej, finansowej, kulturalnej itp. różnych państw.

~gosc # 2019-06-11

super stronka !

~gosc # 2019-06-12

globu - całej ziemi, lizacja
jest wiele wyrazów zakończonych na lizacja: aktua-lizacja, specja-lizacja, kapita-lizacja, norma-lizacja, uty-lizacja itd.