SJP
SŁOWNIK SJP

goi

dopuszczalne w grach

goić

powodować zabliźnianie się ran, skaleczeń itp.

Goi

niedopuszczalne w grach

Goya

Francisco Goya y Lucientes, hiszpański malarz królweski

Goi

niedopuszczalne w grach

Goa

stan w Indiach


KOMENTARZE:

~gosc # 2014-07-31

Goj (z hebr. גוי goj = 'naród', l.mn גויים gojim) - określenie pojawiające się wielokrotnie w Torze, tłumaczone najczęściej jako „narody" czyli zwykle nie-Żydów, kogoś spoza narodu Izraela. Określenie to, w zależności od kontekstu, może mieć wydźwięk pejoratywny, wyrażający lekceważenie wobec innowierców lub innych narodów[1].

Tzion