SJP
SŁOWNIK SJP

X

gryzmoła

dopuszczalne w grach (i)

gryzmoła

pogardliwie, żartobliwie: urzędnik biurowy, literat; gryzipiórek

gryzmoła

dopuszczalne w grach (i)

gryzmoła

pogardliwie, żartobliwie: urzędniczka biurowa, literatka

gryzmoła

dopuszczalne w grach (i)

gryzmoła

1. brzydko, nieczytelnie napisany wyraz lub nieudolny rysunek;
2. niekaligraficzne pismo;
3. pogardliwie lub żartobliwie o utworze literackim

gryzmoła

niedopuszczalne w grach (i)

gryzmoł

potocznie: nieczytelnie napisany wyraz lub nieudolny rysunek; bazgroł, gryzmoła


KOMENTARZE:

~gosc # 2011-07-14

definicja do usunięcia

~gosc # 2011-07-14

czy miejscem na te niestaranne pisma i rysunki nie jest raczej osobne hasło blp?

~gosc # 2011-07-14

a jeżeli nie jest, to dlaczego nie zostało ono dotąd usunięte?

tevex # 2011-07-14

Doroszewski dopuszcza lp dla nieżywotnych.

~gosc # 2011-07-14

który? ten zbyt stary, żeby móc być dopuszczalnym?
poza tym, skoro dopuszcza, to.. patrz mój komentarz z 15:07.
lepsze od (nic niewnoszącego) hasła "gryzmoły" byłoby chyba trzecie hasło "gryzmoła" (z formami -oł oraz -ów)

tevex # 2011-07-14

SPP. Nie, gdyż na jeden rysunek można powiedzieć także gryzmoły (w liczbie mnogiej).

~gosc # 2011-07-14

tak czy owak, trzecie hasło "gryzmoła" jest chyba potrzebne.
te dwa obecne nie różnią się między sobą rodzajem gramatycznym.
ani rysunek wyzywany od gryzmołów nie różni się płcią od tego spod znaku "gryzmoł". umieszczenie tych trzech nieosobowych znaczeń jednocześnie pod dwoma hasłami "gryzmoła" jest więc chyba niezgodne i ze zdrowym rozsądkiem i z tutejszym zwyczajem. czyż nie?

~gosc # 2011-07-14

o, widzę, że się zgadzamy