SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

habilitacja

dopuszczalne w grach (i)

habilitacja

postępowanie mające na celu uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego; także praca naukowa napisana dla uzyskania tego stopnia lub jej obrona


KOMENTARZE

(brak)