SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

habitus

dopuszczalne w grach (i)

habitus

w biologii: ogół cech i właściwości osobnika składających się na jego wygląd, zachowanie, świadczących o jego rozwoju


KOMENTARZE

metagram # 2011-06-04

Habitus:w filozofii-sprawność intelektualna w działaniu i podejmowaniu decyzji,umiejętność dokonywania trafnych wyborów.