SJP
SŁOWNIK SJP

hic et nunc

niedopuszczalne w grach

hic et nunc

[czytaj: hik et nunk] z łaciny: tutaj i teraz


KOMENTARZE:

(brak)