SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

hiperlink

niedopuszczalne w grach (i)

hiperlink

fragment strony internetowej lub dokumentu elektronicznego odsyłający do innego fragmentu strony, innego dokumentu lub innej strony internetowej; link, hiperłącze, odsyłacz, odnośnik, hiperodnośnik


KOMENTARZE

(brak)