SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

hiperodnośnik

niedopuszczalne w grach (i)

hiperodnośnik

fragment strony internetowej lub dokumentu elektronicznego odsyłający do innego fragmentu strony, innego dokumentu lub innej strony internetowej; link, hiperlink, hiperłącze, odsyłacz, odnośnik


KOMENTARZE

(brak)