SJP
SŁOWNIK SJP

X

hydrofob

dopuszczalne w grach (i)

hydrofob

osoba przejawiająca chorobliwy lęk przed wodą

hydrofob

dopuszczalne w grach (i)

hydrofob

cząsteczka związku chemicznego lub cząstka koloidowa odpychająca od siebie cząsteczki wody, nieulegająca łatwo uwodnieniu


KOMENTARZE:

(brak)