SJP
SŁOWNIK SJP

X

iście

dopuszczalne w grach (i)

iście

doprawdy, naprawdę; niewątpliwie, istotnie

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

koalar # 2005-09-17

Brak odmian: iścia, iściem, nieiścia itp. No i trzeba przerzucić pod: iść.

~gosc # 2005-09-17

chyba jedna nie można tego przerzucić pod iść...
iście nie ma nic wspólnego z chodzeniem - iście chyba ci się pomyliło...
tu można dodać co najwyżej (trad.) lub (przest.)

wielki_jubiler # 2005-10-12

Zgadzam się z koalarem, że powinien być odmienny rzeczownik odsłowny "iście" od czasownika "iść". Opieram się na Słowniku polskich form homonimicznych [Polska Akademia Nauk Instytut Języka Polskiego; Opracowali Teresa Branicka, Danuta Buttler, Jan Tokarski, Ewa Witan pod redakcją Danuty Buttler; Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1984], gdzie na str. 94 jest hasło
"iście" 1. M, B, W lp. rzecz. odsł. od czas. iść, rzad.; 2. przysłów.

~gosc # 2005-10-12

Oczyw iście!!!!!
Jest niebić, nieryć, niebyć, to powinno być nieiść.:))
Trzeba być konsekwentnym.

mash # 2005-10-12

Jubilerze słowniki czytasz, a prostego ZDSu nie potrafisz ze zrozumieniem; ) Do kanonu wchodzą słowniki wydane po 1992 roku, nie starsze:)

mash # 2005-10-12

Oops:) Tu się coś zmieniło:) Wydane po 1990 roku:)

pozdrawiam:)

misiu_w_sombrero # 2005-10-12

=\;-B

~gosc # 2005-10-14

Mashu, słownik ten traktowałem jedynie jako ślad, że czasownik "iść", który przy opracowaniu słownika został uznany za defektywny ma rzeczownik odsłowny, w związku z tym fakt, że jest starszy nie ma znaczenia bo "iść" jest w słowniku będącym w kanonie.

wielki_jubiler # 2005-10-14

Mashu, słownik ten traktowałem jedynie jako ślad, że czasownik "iść", który przy opracowaniu słownika został uznany za defektywny ma rzeczownik odsłowny, w związku z tym fakt, że jest starszy nie ma znaczenia bo "iść" jest w słowniku będącym w kanonie.
Wpisałem ten komentarz powtórnie bo coś mnie wylogowało i wpisałem go jako gość

oppppp # 2005-10-15

toż to nie odmiana iść ino iście kurnikowe słowo, pozdrawiam masz:)P

wielki_jubiler # 2005-10-17

drogi oppppp,
jak wspomniałem to jest dość rzadka odmiana, jednak zdaniem specjalistów od języka polskiego prawidłowa i powinna być używana w grach słownych podobnie jak np. przejście.

oppppp # 2005-10-18

ależ drogi wielki_jubiler, ja absolutnie nie neguję tego słowa ino chciałem je we w miarę odpowiednim użyciu, pozdrawiam:)))P

oppppp # 2005-10-18

pokazać:)

~gosc # 2005-11-14

Dlaczego nie ma iścia, iściu, iściem w M-szale słówek???

wielki_jubiler # 2005-11-15

Widocznie autor M-szału słówek obawiał się, że opiekunowie słownika uznają podobnie jak mash, że Słownik polskich form homonimicznych 1984 musi być uznany przy rozpatrywaniu tego słowa jako słownik (wtedy jest za stary, żeby go uznać), a nie jedynie jako źródło informacji, że uznany za defektywny czasownik "iść" ma formę rzeczownika odsłownego (wówczas rok wydania nie miałby takiego znaczenia. W związku z tym nie chciał mieszać graczom w głowach formą która byc może nigdy nie będzie uznana.

~gosc # 2006-01-10

Gdzież to można dostać ten M-szał słówek???

~gosc # 2006-01-11

Można ją dostać w następujących księgarniach:
..1.Kapitałka w Poznaniu, która się mieści się w gmachu
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ulicy
Mielżyńskiego 27/29 tel: 061/ 85 19 321 z filiami: Poznań
Al. Niepodległości 4 (przy Collegium Novum) tel. 061/ 85 38 121 i Wrocław: Plac Nankiera 15, Wydział Filologiczny, piwnica pod dziekanatem tel. 071/ 341 09 44.
..2.Księgarnia Iuris Prudentia w Lublinie z placówkami w Rzeszowie i Zamościu, strona książki http://www.naukowa.pl/pokaz.php?ks=156497&k=178 namiary na placówki:
..LUBLIN Plac M.C.-Skłodowskiej 5 - Budynek Wydziału Prawa UMCS tel/fax 81/537-54-75
.Plac Litewski 3 - Budynek Wydziału Politologii UMCS Lublin tel. 81/534-95-47
.ul. Krakowskie Przedmieście 76 - Budynek Sądu Rejonowego w Lublinie tel. 81/535-93-29
..RZESZÓW ul. Sobieskiego 2d/2 - (obok Urzędu Wojewódzkiego) tel. 17/852-39-26 i
.Akademicka Księgarnia Naukowa ul. Sucharskiego 2 - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania tel. 17/866-12-25
.ZAMOŚĆ ul. Kolegiacka 2 - Budynek hotelu Orbis tel. 84/643-85-85
..3.Główna Księgarnia Naukowa Kraków ul. Podwale 6, tel.(0-12) 422-37-17, 422-90-57
..4.Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa - Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 7 tel.: (22) 826-18-35, filie:
.Gdynia ul. Wielkokacka 2, tel.: (58) 699-20-21/23/24
.i filia: przy Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku
..5.Księgarnia Libella - Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1 budynek Wydz. Filologicznego UŚ
..6.Księgarnia Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Bankowa 12

~gosc # 2006-01-13

Wielkie dzięki, właśnie kupiłam, przejrzałam i zobaczyłam, że jest ten filet i ta fileta. Zaraz po tym w końcówce mam na stojaku chrzęść, zawodnik mi układa filet, a ja układam to chrzęść przedłużając na filet na filetę i kończę partię.

wielki_jubiler # 2006-01-16

Sznowni Opowie, Blimundo, jakie są kryteria uznania czasownika za defektywny?

11010 # 2006-01-17

Tajemnicza Osobo reklamująca Mszał i układająca flesze i filety-chcę z Toba zagrać :P Da się zrobić? =)

makreli_znak # 2006-02-08

Opowie i Blimundo, dlaczego nie odpowiedzieliście na pytanie wielkiego jubilera? Myślę, że te kryteria są tylko w głowach, a cytowany Słownik polskich form homonimicznych wskazuje, że w tym wypadku jednak czasownik iść nie jest defektywny. Może zgodnie z radą koalara trzeba te komentarze przerzucić pod iść aby były uwzględnione.

greenpoint # 2006-02-08

podaję za opracowaną przeze mnie listą znajdującą się na stronie PFS (SA skorzystał z ustaleń profesora Gruszczyńskiego dla OSPS-u)

LISTA CZASOWNIKÓW DEFEKTYWNYCH:

Tylko bezokoliczniki, formy trzeciej osoby rodzaju nijakiego i rzeczowniki odsłowne:
BRAKNĄĆ, CNIĆ, CKNIĆ, DNIEĆ, POWODZIĆ, PRZYSTAĆ, ROZEDNIEĆ, ZABRAKNĄĆ, ZADNIEĆ, ZBRAKNĄĆ.
Uwaga! Czasowniki POWODZIĆ i PRZYSTAĆ mają też znaczenia, w których są w pełni odmienne.

Brak form nieosobowych czasu przeszłego:
DOJŚĆ, NADEJŚĆ, NAJŚĆ, OBEJŚĆ, ODEJŚĆ, PODEJŚĆ, PÓJŚĆ, PRZEJŚĆ, PRZYJŚĆ, ROZEJŚĆ, UJŚĆ, WEJŚĆ, WYJŚĆ, WZEJŚĆ, ZAJŚĆ, ZEJŚĆ.

Brak form nieosobowych czasu przeszłego oraz rzeczowników odsłownych:
IŚĆ, DOSIĄŚĆ, OBSIĄŚĆ, OSIĄŚĆ, POSIĄŚĆ, PRZESIĄŚĆ, PRZYSIĄŚĆ, ROZSIĄŚĆ, SIĄŚĆ, USIĄŚĆ, WSIĄŚĆ, WYSIĄŚĆ, ZASIĄŚĆ, ZSIĄŚĆ

WINIEN - tylko formy czasu przeszłego w trybie orzekającym
POWINIEN - tylko formy czasu przeszłego w trybie orzekającym
SŁYCHAĆ - tylko bezokolicznik i formy imiesłowu biernego
WIDAĆ - tylko bezokolicznik i formy imiesłowu biernego
WNIJŚĆ - tylko formy czasu przyszłego, trybu rozkazującego i rzeczownik odsłowny
ZWYKNĄĆ - tylko formy czasu przeszłego

~gosc # 2006-02-08

Chciałam na początku wyjaśnić, że nie jestem operatorem słownika, więc nie śledzę wszystkich komentarzy na bieżąco. Odpowiadam, jak mam czas i chęci. Ponaglanie mnie, czy wytykanie mi nieodpowiadania na jakiekolwiek pytania nie ma zatem sensu, bo, jeszcze raz powtarzam, nie jestem operatorem i nie należy to do moich obowiązków. Postaram się jednak odpowiedzieć na pytanie Wielkiego_Jubilera.

Zakres defektywności w języku polskim jest dyskusyjny. W dużej mierze zależą od:

1.semantycznego uzasadnienie danej formy
2. możliwości formalnego utworzenia danej formy
3. uzusu

Od razu postaram się szerzeć opisać te punkty:

Ad 1

Mam tutaj na myśli szerokie rozumienie semantyki. Formy potencjalne wbrew temu co niektórzy sądzą również mają uzasadnienie semantyczne. W pierwszych wersjach Zasad przy formach potencjalnych prof. Zygmunt Saloni zanotował: ''Dopuszczalne są wyrazy poprawne gramatycznie, choć POZORNIE [podkreślenie moje] bezsensowne". POZORNIE, bo np. dla słów zakończonych na -łoś, -łom, czy też 1 i 2 osoby lp i lm czasownika świtać nie można uznać za bezsensowne. Ponieważ obok języka użytkowego, którym posługujemy się na co dzień, istnieje język literatury, który jest zdecydowanie bardziej różnorodny, bogaty. Dla opisania sytuacji fantastycznych, baśniowych potrzebujemy użyć form, których w potocznym języku nie użyjemy.

Tego kryterium nie spełniają tzw. czasowniki trzecioosobowe, niewłaściwe np. DNIEĆ lub CNIĆ. Dlatego, że czasowniki te opisują stan, trudno sobie wyobrazić podmiot (nawet fantastyczny), który by "cknił" lub "dniał"

"Iście" spełnia poniekąd ten warunek.

Ad 2.
Niektóre czasowniki są defektywne tylko i wyłącznie z powodu niemożliwości utworzenia danej formy. W języku brak jakiejkolwiek analogii. Jeśli nawet czasami próbujemy tworzyć różne formy, wyczuwamy ich sztuczność i zwyczajnie omijamy je zmianiając konstrukcję składniową. Takimi typowymi czasownikami nie spełniającymi tego kryterium są OBEJŚĆ i PRZEJŚĆ. Chociaż na logikę: jeśli można powiedzieć Objechałam Górę Chełmską, czyli Góra Chełmska została przeze mnie objechana, to powinno się móc powiedzieć: Obeszłam Górę Chełmską, zatem Góra Chełmska została.... (obszednięta? obejdziona?) przeze mnie. Jakiekolwiek byśmy nie tworzyli formy będą one brzmiały sztucznie.

"Iście" niewątpliwie spełnia to kryterium, bo można zastosować analogię do form typu PRZEJŚCIE, OBEJŚCIE

Ad 3.
Uzus - to kryterium jest bardzo ważne, ale nie chciałabym zostać żle zrozumiana. Nie można stosować do wszystkich słów takiego samego pomiaru. Czasami żeby zbadać uzus niektórej formy należy podejść systemowo (zbadać pewną klasę słów - tak należy postąpić ze słowami zakończonymi na -łoś, -łom, ponieważ jest to szeroka i fleksyjnie spójna grupa. Gdybyśmy próbowali szukać pojedynczych wyrazów moglibyśmy dojść do absurdalnych wniosków (i niektórzy nawet dochodzą...), podobnie zresztą jak z rzeczownikami w celowniku).

I tego kryterium słowo "iście" nie spełnia. Choć sama forma nie brzmi nam może dziwnie, bo jest homonimiczna z "iście" w znaczeniu "w rzeczy samej", to jako forma pochodna od iść jest nieco absurdalna.

Uważam, że włączenie jej do Słowników do gier nie jest najlepszym pomysłem. Zdaję sobie jednak sprawę, że niektór wyrazy są dyskusyjne.Decyzję jednak jak zawsze podejmą redaktorzy.

Serdecznie pozdrawiam
Blimunda

PS Zielony, czy Ty czasami nie przesadzasz z tą "opracowaną przeze mnie listą"? Z wiadomości które posiadam lista ta była dołączona już do OSPS 1.0, kiedy Ty pewnie nawet nie miałeś pojęcia o Scrabble ;)

Może tak więcej skromności, napisałbyś "poprawiłem, uzupełniłem, trochę przeredagowałem". "Opracowałem" brzmi tak jakbyś był jedyną osobą, która spisała myśli i decyzje prof. Gruszczyńskiego.

PS2 Dociekliwym proponuję zastanowić się nad fenomenem czasownik (*odprzeć) w znaczeniu: ODPOWIEDZIEĆ. Słowa to nie ma nawet bezokolicznika, a jedynie formy osobowe czasu przeszłego w trybie orzekającym i przypuszczającym

blimunda # 2006-02-08

Uwiarygadniam ostatni wpis.

greenpoint # 2006-02-09

ad PS w sumie może to brzmi i tak jak piszesz, nie zastanawiałem się nad tym
przez opracowanie miałem na mysli oczywiście "nadanie temu określonej formy, wykończenie w całości i w szczegółach" (za SJP PWN), a nie stworzenie tej listy
jeśli ktokolwiek poczuł się urażony to przepraszam :-)

wielki_jubiler # 2006-02-13

Dziękuję za odpowiedzi.
Greenpoincie,
widzę, że sprawa uznania czasowników defektywnych opiera się nie na ZSD i słownikach, tylko na opiniach językoznawców i w chwili obecnej jest opinia prof. Gruszczyńskiego kontra Słownik polskich form homonimicznych opracowany przez innych polonistów , który nie jest słownikiem dopuszczalnym i może być jedynie źródłem informacji.
Blimundo,
Jaki wpływ na Twoje uwagi wywiera fakt, że Słownik polskich form homonimicznych przewiduje rzeczownik odsłowny iście; zawarta tam uwaga rzad. pokrywa się z Twoją uwagą o niespełnianiu kryterium uzualnego, ale nie ma uwagi o nieprawidłowości tej formy, czyli autorzy potwierdzają iż jest ona poprawna.

koalarmc # 2006-02-13

Kryterium uzusu odpada, bo takie slowa jak potowi w zyciu nie zostana uzyte, a w grze sa dozwolone. Ostatnio moj brat, ktory w literaki nie gra, a o formach potencjalnych wie przez mgle tyle, co mu tam kiedys powiedzialem, uzyl w rozmowie slowa iscia jako rzeczownika odczasownikowego od slowa isc, wiec opinia o tym, ze jest to forma nieco absurdalna jest bledna, zwlaszcza biorac pod uwage punkt widzenia autorow Słowniku polskich form homonimicznych. A decyzje pana Gruszczynskiego juz byly przez redaktorow SA odrzucane, wiec nie widze powodow, by za wyzej podanym slownikiem dodac potencjalne odmiany iscie, iscia, isciu itp. Sugerowal to zreszta juz dawno Koalar, autot 'Sza-lu slowek', ktorego z tego miejsca goraco pozdrawiam.

blimunda # 2006-02-13

Wielki Jubilerze,

Masz rację, jest to zdanie jednego językoznawcy przeciwko zdaniu drugiego. Profesor Gruszczyński przez to, że był konsultantem przy OSPS-ie wie o idei słowników do gier zdecydowanie więcej, niż autorzy słownika homonimów. Nie dziwi mnie zatem fakt, że autorzy SA wolą przyjąć interpretację Gruszczyńskiego.

Koalarze

Przeczytaj może jeszcze raz moje uwagi o szeroko pojętym uzusie. Napisałam, że przy tych słownikach, kryterium uzusu musi być szeroko rozumiane. Nie chodzi o rozpatrzenie poszczególnych form. Gdybyśmy rozpatrywali np. rzeczowniki w każdym przypadku ze słowników musiałyby wylecieć wiele celowników czy wołaczy, zostałoby "byłom" i , a wyleciało "użądliłom". Gdyby "iście" można było spotkać w tekstach, w którymkolwiek przypadku, to zapewne by weszło do słowników. Nie mam oczywiście na myśli tekstów "autoreferencyjnych", bo zdaję sobie sprawę, że "iście" w znaczeniu odsłownika zaistaniało w tej dyskusji, jak również zostało stworzone na potrzeby specyficznego słownika.

Oczywiście ostateczną decyzję podejmą i tak operatorzy. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy chcą przeforsować swoją decyzję, "bo przecież oni wiedzą najlepiej". A tutaj argumenty są za jak i przeciw, ktoś decyzję podjąć musi. O ile wiem, decyzję co będzie zanotowane w SA podejmują operatorzy, którymi są meg, greenpoint, scaevus i cfalek, a nie koalar, blimunda, czy wielki_jubiler. Nasza dyskusja może im być tylko pomocna w podjeciu decyzji.

Serdecznie pozdrawiam
Blimunda

koalarmc # 2006-02-13

Zgadza sie, slowo jezykoznawcy (Gruszczynski, znawca idei slownikow do gier, ktory konsultowal ZDS, gdy niektorzy jeszcze nie wiedzieli, co to sa scrabble) przeciwko slowu jezykoznawcow (Teresa Branicka, Danuta Buttler, Jan Tokarski, Ewa Witan pod redakcja Danuty Buttler, autorzy specyficznego slownika, co to akurat do gier slownych ma sie nijak). Ciekawe, kto maracje?...

blimunda # 2006-02-13

Już napisałam, nie chodzi o to, kto ma rację. Przyznałam, że są argumenty "za" jak i "przeciw". Decyzję podejmą Ci, którzy są odpowiedzialni za ten projekt. Wiem, Koalarze, że wiele wniosłeś do tego słownika, ale wiem również, że, w tej chwili, operatorem nie jesteś. Gdyby właściciel Kurnika i SA chciał, żeby każdy mógł decydować o wprowadzaniu słów dopuszczalnych w grze dodałby zapewne odpowiednie opcje.

koalarmc # 2006-02-13

Zgadza sie, za zas napisalem, ze slowo jezykoznawcy (Gruszczynski, znawca idei slownikow do gier, ktory konsultowal ZDS, gdy niektorzy jeszcze nie wiedzieli, co to sa scrabble) przeciwko slowu jezykoznawcow (Teresa Branicka, Danuta Buttler, Jan Tokarski, Ewa Witan pod redakcja Danuty Buttler, autorzy specyficznego slownika, co to akurat do gier slownych ma sie nijak). Ciekawe, kto ma
racje?...

wielki_jubiler # 2006-02-16

Dziękuję za kontynuowanie dyskusji. Słownik homonimów powstał przed pojawieniem się w Polsce gier słownych i z tego powodu autorzy nie wiedzili, że będzie on przedmiotem polemik dotyczących tych gier.

porti # 2006-02-16

Za ZDS-em:
"Forma podstawowa wyrazu to:
dla rzeczownika odczasownikowego: bezokolicznik, przy czym oboczny rzeczownik odczasownikowy nie jest uznany za dopuszczalny, o ile mianownik liczby pojedynczej tego rzeczownika nie jest umieszczony jako hasło w dozwolonym źródle". Zatem, jak pisał mash, "iście" jako rzeczownik odczasownikowy znajdzie się w SA, jeśli znajduje się w jakimś słowniku z kanonu literaków, i tyle. Nie bardzo rozumiem po co te dywagacje o uzusie, homonimach itp. I zwracam uwagę, że w przedstawionej powyżej definicji z ZDS-u NIE ma w ogóle mowy o niedefektywności/defektywności czasownika, z zatem dopuszczalność/niedopuszczalność rzeczownika odczasownikowego nie zależy od tej cechy (defektywności) czasownika.

koalarmc # 2006-02-16

Nie, Porti, ten punkt mowi o innym przypadku, gdy czasownik ma dwa rzeczowniki odczasownikowe. Akurat teraz nie mam za bardzo przykladu dobrego, ale np. od ciec jest ciekniecie i cieczenie.

koalarmc # 2006-02-16

Dla rzeczownika odczasownikowego podstawowa forma jest bezokolicznik odpowiedniego czasownika, wiec zeby granie bylo w SA nie musi byc w jakims slowniku, wystarczy grac. Analogicznie powinno zostac potraktowane iscie.

player7 # 2006-02-17

W tym zapisie o obocznych odsłownikach chodzi przede wszystkim o odsłowniki grupy V możliwe do utworzenia na podstawie zapisów w niektórych tabelach odmian (np. Mały słownik języka polskiego), czyli takie, jak *plunienie, *fiknienie. Ta dawna forma dziś przetrwała tylko dla niektórych czasowników takich, jak: kwitnienie czy ciągnienie i te właśnie są zanotowane w słownikach.

wielki_jubiler # 2006-02-21

Formalnie to porti ma rację. ZDS podają, że dla czasowników są dopuszczalne:
*wszystkie występujące w słownikach formy trybu rozkazującego od wszystkich czasowników niedefektywnych (np.: móż, służ, pleń, czytaj, naumiej),
*formy bezosobowe od wszystkich czasowników niedefektywnych (np.: czytano, pielono),
*pierwsza i druga osoba rodzaju nijakiego liczby pojedynczej wszystkich czasowników niedefektywnych (np.: myłom, prałoś, rysowałobyś),
a forma podstawowa wyrazu dla rzeczownika odczasownikowego to bezokolicznik (bez uwagi "o czasownikach niedefektywnych").
Jest dla mnie oczywiste, że nie ma w SA rzeczowników odczasownikowych od wielu czasowników defektywnych; ale uważam, iż w związku z tym ZSD powinny być uzupełnione, np.: "forma podstawowa wyrazu dla rzeczownika odczasownikowego to bezokolicznik wszystkich czasowników niedefektywnych oraz defektywnych mających rzeczownik odczasownikowy (np. braknięcie)" - podobnie jak ZDS dla form czasownika, dla których defektywność ma znaczenie.
Myślę, że wprowadzenie tego uzupełnienia i listy czasowników defektywnych do ZDS (podobnie jak listy słowników niedopuszczalnych) położyłoby kres wielu dyskusjom. Nie wykluczam jednak, że lista ta stałaby się przedmiotem nowych uwag i sporów.

wielki_jubiler # 2006-06-06

W związku z kwestionowaniem decyzji prof. Gruszczyńskiego w sprawie odmiany wyrazu "pantum" sugeruję powtórne rozpatrzenie dopuszczenia do gry odmiennego rzeczownika odsłownego "iście", gdzie również jest opinia prof. Gruszczyńskiego przeciwko opracowanemu przez innych polonistów Słownikowi polskich form homonimicznych, który uznaje ta formę za rzadką, ale poprawną.

wielki_jubiler # 2006-11-16

Koalarze,
W tej chwili jesteś opem, rozważ wprowadzenie postulowanego z początku przez Ciebie i popieranego przeze mnie i wielu innych odmiennego rzeczownika odsłownego "iśćie" od iść.

koalar # 2006-11-16

Oczywiście początkowo był to z mojej strony żart, ale postaram się sprawę zbadać jeszcze raz, jednak obecnie mam na głowie inne sprawy, jak np. źródłowanie słów i przeglądanie kilkunastu słowników :)

~gosc # 2009-05-27

"Iście" stosuje sie w zwrotach typu "fotel iście królewski", a nie w zwiazku z chodzeniem!

mirnal # 2010-09-16

chyba od każdego czasownika mozna utworzyć rzeczownik - mieszkać/mieszkanie, malować/malowanie...
Zatem - iść/iście?

~gosc # 2010-12-02

iscie przednia dysputa:)

~gosc # 2011-03-13

Ale o co chodzi. Iście nie ma znaczenia w sensie chodzenia. Iście znaczy "naprawdę". Chyba mylicie dwa słowa. Iść - chodzić - chodzenie. Iście może i istnieje, ale tu nie chodzi o takie coś. Tu chodzi o słowo oznaczające "naprawdę", itp. To coś jak "istnie" a słowo to jest już w słowniku: http://www.sjp.pl/co/istny Więc chyba ta dyskusja była bezsensu, bo każdy rozmawiał o innym słowie. "Iście królewski tron" = "Naprawdę królewski tron".

~gosc # 2011-03-18

A - "iście powariowali"? czyli - "Czy żeście powariowali?".

~gosc # 2011-05-02

W mówionym dopuszczalne "Czy żeście powariowali", w pisanym raczej "Czy powriowaliście". I nie ma to nic wspólnego ze słowem iście.

~gosc # 2013-03-29

pogoda iście grudniowa! :) pozdrawiam - celicacra

~gosc # 2017-09-20

iście - nie ma nic wspólnego z chodzeniem!. Koniec i kropka !
Pogoda dziś iście jesienna.

~gosc # 2017-09-20

Jechać - jechanie, chodzić - chodzenie, jeść - jedzenie... Iść - iście nie może być, tylko iść - idzenie.

marek176cm # 2017-09-20

Już w 2005 roku popełniono wielki błąd, traktując 'iście' jako rzeczownik, a jest to przecież PRZYSŁÓWEK, więc żadne odmiany przez przypadki nie wchodzą w rachubę!

~gosc # 2017-09-20

Skąd Pan to wie, jest Pan polonistą?

~gosc # 2020-03-05

Język ma być użytkowy i możliwie ułatwiać posługiwanie się nim. Skoro jest chodzenie, to może "iście" to iście niegłupi pomysł? Tym bardziej, w obliczu zalewania języka albionszczyzną?

balans # 2020-03-06

Słowo niewymyślne. Nie istnieje "iście" wywodzące się od iść.
Nieco podobnie jak jest z formą imiesłowu biernego od "obejść".
Obejdźnięty - obszednięty - obejszły - brzmią dziwacznie choć logicznie.
Językoznawcy doszli do wniosku, że dziury w językowym niebie nie będzie jeśli zaakceptuje się "tricki zamienniki" - okrążony.
A język - skoro ma być łatwy, intuicyjny i zrozumiały - ma taki być i argumentacja, że tylko wyłącznie polski jest sprzeczna z głównym założeniem.
I nie chodzi o stosunkowo nowe zapożyczenia z j. angielskiego.
Jestem niemal pewny, że znaleźliby się ludzie nie rozumiejący słowa "strug" a po usłyszeniu "hebel" - aaaa, hebel... jasne.
Masz coś przeciw niepolskiemu heblowi?