SJP
SŁOWNIK SJP

X

ichtiornisy

dopuszczalne w grach (i)

ichtiornis

rodzaj wymarłych ptaków z okresu późnej kredy

ichtiornisy

niedopuszczalne w grach (i)

ichtiornisy

rząd wymarłych ptaków z okresu późnej kredy


KOMENTARZE:

(brak)