SJP
SŁOWNIK SJP

X

idiom

dopuszczalne w grach (i)

idiom

wyraz, zwrot, wyrażenie właściwe danemu językowi, nie dające się dosłownie przetłumaczyć na inny język; idiomatyzm; idiomat


KOMENTARZE:

~gosc # 2012-02-15

z gr. idíōma dpn. idiōmatos 'specyficzna cecha; właściwość (stylu)' od ídios 'własny; prywatny; swoisty'

Przykłady polskich idiomów:
piąte koło u wozu 'osoba lub rzecz zawadzająca'
(zwrot skądinąd absurdalny w dobie motoryzacji)
urwanie głowy 'bezładny pośpiech'
flaki z olejem 'coś wyjątkowo nudnego'
włosy stają dęba 'być bardzo przestraszonym'

Przykłady idiomow cudzoziemskich:
niemiecki: da liegt der Hund begraben (tu leży pies pogrzebany) – 'w tym sęk'
angielskie: it rains cats and dogs (pada kotami i psami) - 'leje jak z cebra'
come hell or high water (niech nastąpi piekło albo powódź) – 'choćby się paliło i waliło' – bez względu co się stanie
francuski: Revenons à nos moutons (wracając do naszych baranów) – 'wracając do sprawy'

~gosc # 2019-12-27

"Idiom" - pol. zespół muz. w pocz. l. 80-tych, z klubu "Od Nowa" w Toruniu, w skł. m.in.: Krzysztof Torkowski (guitar,voc.), Janusz Porażko (bass,bac.voc.), Krzysztof Biliński (drums,bac.voc.), Witold Pelc (voc.,guitar)