SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

imidy

dopuszczalne w grach (i)

imidy

grupa związków organicznych o cząsteczkach pierścieniowych, otrzymywanych np. w wyniku reakcji bezwodników kwasów karboksylowych z amoniakiem

-

imidy

dopuszczalne w grach (i)

imid

organiczny związek chemiczny, pochodna aminy


KOMENTARZE

(brak)