SJP
SŁOWNIK SJP

X

imion

dopuszczalne w grach (i)

imię

1. osobiste, nierodowe miano człowieka używane obok nazwiska;
2. nazwa; nazwisko;
3. przenośnie: sława, rozgłos, honor, reputacja;
4. w językoznawstwie: każdy wyraz odmieniający się przez przypadki

-

imion

dopuszczalne w grach (i)

imiona

w językoznawstwie: klasa wyrazów obejmująca imiona


KOMENTARZE

(brak)