SJP
SŁOWNIK SJP

X

imperatyw

dopuszczalne w grach (i)

imperatyw

1. w etyce: naczelna norma moralna, obowiązująca w sposób powszechny, bezwarunkowy i bezwzględny;
2. reguła, nakaz dotyczący dziedzin życia duchowego i społecznego;
3. imperativus, imperatiwus; w językoznawstwie:
a) tryb rozkazujący czasownika;
b) czasownik w trybie rozkazującym


KOMENTARZE:

~gosc # 2008-03-30

imperatyw - nakaz, zwł. moralny

opopanaks # 2009-11-23

norma moralna

~gosc # 2012-03-09

nakaz bezwarunkowy
LV64

~gosc # 2014-01-08

Słownik jasno wyjaśnia znaczenie słowa i jego zasady użycia. Mimo to domorośli "językoznawcy" dodają idiotyczne, niemające racji bytu lub powielające definicje. Do profesora Miodka bardzo wam daleko więc dajcie sobie spokój i idźcie swoje złote myśli na murze spayem spisywać.

przekorny # 2014-01-08

Jak nie było definicji, to pisali... ;>

~gosc # 2016-09-03

Nakaz,zasada która nie podlega dyskusji

~gosc # 2018-03-31

ale co to znaczy?

~gosc # 2018-03-31

że nie umiesz czytać?