SJP
SŁOWNIK SJP

X

in perpetuam rei memoriam

niedopuszczalne w grach (i)

in perpetuam rei memoriam

[czytaj: in perPEtułam rei memoriam] z łaciny: na wieczną rzeczy pamiątkę


KOMENTARZE:

(brak)