SJP
SŁOWNIK SJP

infinitiwus

dopuszczalne w grach (i)

infinitiwus

w językoznawstwie: bezokolicznik; infinitivus, infinityw


KOMENTARZE:

koalar # 2005-09-02

Brak: infinitiwem.