SJP
SŁOWNIK SJP

X

influencja

dopuszczalne w grach (i)

influencja

1. zmiana rozkładu ładunków elektrycznych ciała znajdującego się pod wpływem działania pola elektrycznego; indukcja elektrostatyczna
2. dawniej: wpływ, oddziaływanie


KOMENTARZE:

~gosc # 2021-01-12

Ile osoboludzi choruje na pły, a ile na chłód?