SJP
SŁOWNIK SJP

influencjami

dopuszczalne w grach (i)

influencja

1. zmiana rozkładu ładunków elektrycznych ciała znajdującego się pod wpływem działania pola elektrycznego; indukcja elektrostatyczna
2. dawniej: wpływ, oddziaływanie


KOMENTARZE:

(brak)