SJP
SŁOWNIK SJP

inkulturacja

dopuszczalne w grach (i)

inkulturacja

1. proces stopniowego wrastania jednostki w kulturę otaczającego ją społeczeństwa;
2. w teologii: przekształcenie wartości kulturowych jakiejś społeczności w wartości chrześcijańskie, dostosowanie metod katechizacji i rytuału do specyfiki lokalnej kultury; akomodacja


KOMENTARZE:

~gosc # 2015-01-20

Inkulturacja - w naukach społecznych: przekazywanie kultury w wymiarze pokoleniowym, z pokolenia na pokolenie.

~gosc # 2015-01-30

Czyli pokrywa się ze znaczeniem 1.

~gosc # 2016-07-15

W przypadku 2, jeśli inkulturowane wartości są wykorzystywane przeciw źródłom, na przykład poprzez wykorzenianie ich z historii i tożsamości danej kultury/narodu, zachodzi synonim z kradzieżą.

~gosc # 2017-04-17

Proces, polegający na dokonywaniu nowej interpretacji symboliki, rekwizytów, przekonań, wierzeń.