SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

interesariusz

dopuszczalne w grach (i)

interesariusz

podmiot mający wpływ na realizację projektu przedsiębiorstwa lub uczestniczący w jego tworzeniu


KOMENTARZE

~gosc # 2011-06-18

podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które mogą wpływać na przedsiębiorstwo oraz pozostają pod wpływem jego działalności.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Interesariusz

interesariusz, interesariusze, interesariuszy, interesariuszom

~gosc # 2012-08-27

Interesariusze – są to osoby lub inne organizacje, które uczestniczą w tworzeniu projektu (biorą czynny udział w jego realizacji) lub są bezpośrednio zainteresowane wynikami jego wdrożenia. Interesariusze mogą wywierać wpływ na daną organizację / Encyklopedia zarządzania