SJP
SŁOWNIK SJP

X

ius et norma loquendi

niedopuszczalne w grach (i)

ius et norma loquendi

[czytaj: jus et norma lokwendi] z łaciny: reguła i norma językowa

Hasło ze słownika wyrazów obcych


KOMENTARZE:

mirnal # 2019-10-27

jaki jest sens wstawiania obcych haseł bez ich wyjaśnienia?