SJP
SŁOWNIK SJP

X

izolat

dopuszczalne w grach (i)

izolat

1. kultura patogenu rośliny przechowywana w celach doświadczalnych;
2. związek zapachowy wyodrębniony z balsamu, żywicy lub olejku eterycznego;
3. język niewykazujący pokrewieństwa z innym istniejącym językiem; język izolowany


KOMENTARZE:

(brak)