SJP
SŁOWNIK SJP

X

jądro

dopuszczalne w grach (i)

jądro

1. najważniejsza część czegoś;
2. męski gruczoł rozrodczy;
3. przestarzale: pestka;
4. centralna, wewnętrzna część ciała niebieskiego;
5. jądro komórkowe: część komórki roślinnej lub zwierzęcej;
6. jądro atomowe: centralna część atomu

POWIĄZANE HASŁA:


KOMENTARZE:

astarte1 # 2005-07-10

1. Jądro atomowe to centralna część atomu zbudowana z jednego lub więcej protonów i neutronów.
2.Jądro komórkowe - organellum znajdujące się w każdej komórce eukariotycznej.

~gosc # 2015-12-21

Jeszcze jądro w przestrzeniach wektorowych!